Co to je RTCP - Real Time Transport Protocol?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Co to je RTCP – Real Time Transport Protocol?

RTCP znamená Real Time Transport Protocol (přenosový protokol v reálném čase) a je definován v RFC 3550. RTCP úzce spolupracuje s RTP. RTP zajišťuje přenos vlastních dat a RTCP se používá k zasílání kontrolních paketů účastníkům hovoru. Hlavní funkcí je poskytovat zpětnou vazbu o kvalitě služby RTP.

RTP-RTCP-diag

Odkazy:
RFC 3550
Co to je RTP?

<