Co to je SIP - Session Initiation Protocol?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

SIP, což je zkratka Session Initiation Protocol (protokol pro inicializaci relací), je signální protokol telefonie IP, který se používá pro zahájení, modifikaci a ukončení telefonických hovorů VOIP. SIP vyvinula IETF a byl publikován jako RFC 3261.

SIP popisuje komunikaci potřebnou pro zahájení telefonického hovoru. Podrobnosti jsou dále popsány v protokolu SDP.

SIP se světem VOIP přehnal jako bouře. Protokol připomíná protokol HTTP, je na textové bázi a je velmi otevřený a flexibilní. Z tohoto důvodu prakticky nahradil standard H323.

Odkazy:
RFC 3261
Co to je SDP?
Co to je H323?

<