Co je telefonní systém PBX?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Co je telefonní systém PBX?

PBX je zkratka výrazu Private Branch Exchange (soukromá pobočková ústředna), což je vlastně soukromá telefonní síť používaná v rámci podniku. Uživatelé telefonního systému PBX sdílejí určitý počet externích linek, aby mohli telefonovat mimo lokální systém.

3CX_ip-pbx-overview
Ústředna PBX propojuje interní telefony v podniku a připojuje je také k veřejné komutované telefonní síti (PSTN). Jednou z nedávných tendencí ve vývoji telefonních systémů PBX je VoIP PBX známý také jako IP PBX, který k přenosu volání používá internetový protokol IP.

V současnosti existují čtyři různé možnosti pro telefonický systém PBX:

  • PBX
  • Hostovaný/virtuální PBX
  • IP PBX
  • Hostovaný/virtuální IP PBX

IP PBX je softwarové řešení telefonního systému PBX, které umožňuje provádět určité úlohy a poskytuje služby, které mohou být obtížné a nákladné pro implementaci do tradiční podnikové ústředny PBX.

Dobrým příkladem telefonního systému IP PBX je telefonní systém 3CX pro Windows.

<