Hvad er SIP-metoder/ anmodninger og svar?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Hvad er SIP-metoder/ anmodninger og svar?

SIP bruger metoder / anmodninger og passende svar for at etablere en opkaldssession.

SIP-Methods

SIP spørgsmål:

Der findes seks basis anmodnings/ metodetyper:

INVITE = Etablerer en opkaldssession
ACK = Bekræfter en INVITE anmodning
BYE = Afslutter en session
CANCEL = Annullerer etablering af en session
REGISTER = Kommunikerer brugerens lokalisering (host navn, IP)
OPTIONS = Kommunikerer information vedrørende SIP-telefonegenskaber, fra den der foretager og den der modtager opkaldet

SIP svar:

SIP anmodninger bliver besvaret med SIP svar. Der findes seks typer:

1xx = informationssvar, såsom 180, som betyder “ringer”
2xx = successvar
3xx = viderestillingssvar
4xx = anmodningsfejl
5xx = serverfejl
6xx = generelle fejl

NB: ligheden med HTTP – det gode ved SIP ligger i klarheden og enkeltheden

<