Ποιοι διαφορετικοί τύποι CODEC υπάρχουν;
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Ποιοι διαφορετικοί τύποι CODEC υπάρχουν;

Ένας Codec (κωδικοαποκωδικοποιητής) μετατρέπει ένα αναλογικό σήμα σε ψηφιακό για μεταφορά μέσω δικτύου δεδομένων. Σήμερα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι Codec

 • GSM – 13 Kbps (πλήρης ρυθμός μετάδοσης), μέγεθος πλαισίου 20ms
 • iLBC – 15Kbps, μέγεθος πλαισίου 20ms: 13.3 Kbps, μέγεθος πλαισίου 30ms
 • ITU G.711 – 64 Kbps, με βάση το δείγμα. Επίσης γνωστός ως alaw/ulaw
 • ITU G.722 – 48/56/64 Kbps
 • ITU G.723.1 – 5.3/6.3 Kbps, μέγεθος πλαισίου 30ms
 • ITU G.726 -16/24/32/40 Kbps
 • ITU G.728 – 16 Kbps
 • ITU G.729 – 8 Kbps, μέγεθος πλαισίου 10ms
 • Speex – 2.15 έως 44.2 Kbps
 • LPC10 – 2.5 Kbps
 • DoD CELP – 4.8 Kbps

 

<