Τι είναι το DID – Direct Inward Dialing;
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Τι είναι το DID – Direct Inward Dialing;

Το DID – Direct Inward Dialing (διεπιλογή εισόδου, γνωστή στην Ευρώπη και ως DDI) είναι ένα χαρακτηριστικό που προσφέρεται από εταιρείες τηλεφωνίας για χρήση με το σύστημα PBX των πελατών τους, με βάση το οποίο η εταιρεία τηλεφωνίας (telco) εκχωρεί μια σειρά αριθμών που συνδέονται με μία ή περισσότερες τηλεφωνικές γραμμές.

Σκοπός του είναι να επιτρέπει σε μια εταιρεία να εκχωρεί έναν προσωπικό αριθμό σε κάθε υπάλληλο, χωρίς να απαιτείται χωριστή τηλεφωνική γραμμή για τον καθένα. Με τον τρόπο αυτό, η κίνηση στην τηλεφωνία μπορεί να διαχωριστεί και η διαχείρισή της να γίνεται ευκολότερα.

Το DID απαιτεί την αγορά μιας ISDN ή ψηφιακής γραμμής και την εκχώρηση μιας σειράς αριθμών από την εταιρεία τηλεφωνίας. Ύστερα χρειάζεστε στις εγκαταστάσεις σας εξοπλισμό ικανό για DID, ο οποίος αποτελείται από κάρτες ή πύλες BRI, E1 ή T1

<