Τι είναι η ακύρωση ηχούς;
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Τι είναι η ακύρωση ηχούς;

Aκύρωση ηχούς είναι η διαδικασία αφαίρεσης της ηχούς από μία φωνητική επικοινωνία προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της φωνητικής κλήσης. Η ακύρωση ηχούς είναι συχνά απαραίτητη γιατί οι τεχνικές συμπίεσης ομιλίας και οι καθυστερήσεις στην επεξεργασία πακέτων δημιουργούν ηχώ. Υπάρχουν 2 τύποι ηχούς: η ακουστική ηχώ και η υβριδική ηχώ.

Η ακύρωση ηχούς όχι μόνο βελτιώνει την ποιότητα αλλά επίσης μειώνει την κατανάλωση εύρους ζώνης χάρη στην τεχνική της για καταστολή της σιγής.

<