Τι είναι το FOIP – Fax over IP;
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Τι είναι το FOIP – Fax over IP;

FAX over T38

FOIP σημαίνει Fax over IP και αναφέρεται στη διαδικασία αποστολής και λήψης φαξ μέσω δικτύου VOIP. Το Fax over IP λειτουργεί μέσω Τ38 και απαιτεί πύλη VOIP ικανή για Τ38, καθώς και συσκευή φαξ, κάρτα φαξ και λογισμικό φαξ ικανά για Τ38.

Οι σύγχρονες πολυλειτουργικές συσκευές φαξ υποστηρίζουν Τ38.

Το λογισμικό διακομιστή φαξ που μιλάει τη γλώσσα «Τ38» μπορεί να στείλει και να λάβει φαξ απευθείας μέσω της πύλης VOIP και έτσι δεν χρειάζεται κάποιο πρόσθετο υλισμικό φαξ. Στις μέρες μας, οι περισσότεροι διακομιστές φαξ απαιτούν τη χρήση χωριστά αδειοδοτημένων προγραμμάτων οδήγησης EICON SoftIP ή Cantata FOIP για αποστολή και λήψη φαξ χωρίς υλισμικό φαξ.

Σύνδεσμοι:
Τι είναι το T38;
Πως λειτουργεί το Φαξ σε περιβάλλοντα VOIP;

<