Τι είναι το Η323;
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Τι είναι το Η323;

Το Η323 είναι ένα σύνολο προτύπων από την ITU-T και ορίζει ένα σύνολο πρωτοκόλλων για την παροχή οπτικοακουστικής επικοινωνίας μέσω ενός δικτύου υπολογιστών.

Το H323 είναι ένα σχετικά παλιό πρωτόκολλο και πλέον αντικαθίσταται από το πρωτόκολλο SIP – Session Initiation Protocol(Πρωτόκολλο εκκίνησης συνόδου). Ένα από τα πλεονεκτήματα του SIP είναι ότι πρόκειται για πολύ λιγότερο περίπλοκο πρωτόκολλο και μοιάζει με τα πρωτόκολλα HTTP / SMTP.

Επομένως, οι περισσότεροι εξοπλισμοί VOIP που διατίθενται σήμερα ακολουθούν το πρότυπο SIP. Ωστόσο, οι παλαιότεροι εξοπλισμοί VOIP μάλλον ακολουθούν το H 323.

Σύνδεσμοι:
Ιστότοπος ITU-T
Τι είναι το SIP;

<