Ποια IP PBX που βασίζονται σε SIP υπάρχουν διαθέσιμα;
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Ποια IP PBX που βασίζονται σε SIP υπάρχουν διαθέσιμα;

Asterisk – ένα IP PBX που βασίζεται στο Linux
SIPX – ένα άλλο IP PBX που βασίζεται στο Linux
3CX Phone System – ένα IP PBX που βασίζεται στα Windows
Για μια εκτενέστερη λίστα λογισμικών IP PBX επισκεφτείτε τον κατάλογο λογισμικών στο WindowsNetworking.

<