Το IP PBX: Πως λειτουργεί ένα IP PBX / Τηλεφωνικό σύστημα VοIP
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Το IP PBX: Πως λειτουργεί ένα IP PBX / Τηλεφωνικό σύστημα VοIP

Ένα Τηλεφωνικό Σύστημα VοIP / Σύστημα IP PBX αποτελείται από ένα ή περισσότερα τηλέφωνα SIP / τηλέφωνα VοIP, ένα διακομιστή IP PBX και περιλαμβάνει προαιρετικά μια Πύλη VοIP. Ο διακομιστής του IP PBX είναι παρόμοιος με ένα διακομιστή μεσολάβησης: οι πελάτες SIP, είτε πρόκειται για τηλέφωνα με βάση λογισμικό, είτε για τηλεφωνικές συσκευές, καταχωρούνται στο διακομιστή του IP PBX, και όταν θέλουν να πραγματοποιήσουν μια κλήση, ζητούν από το IP PBX να δημιουργήσει τη σύνδεση. Το IP PBX διαθέτει ένα κατάλογο με όλα τα τηλέφωνα/χρήστες και τις αντίστοιχες SIP διευθύνσεις τους, και είναι επομένως σε θέση να συνδέσει μία εσωτερική κλήση ή να δρομολογήσει μία εξωτερική κλήση μέσω μίας πύλης VοIP ή ενός παροχέα υπηρεσιών VοIP.

3CX_ip-pbx-overviewΠως ενσωματώνεται στο δίκτυο ένα IP PBX και με ποιο τρόπο χρησιμοποιεί το δίκτυο PSTN (Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο Μεταγωγής) ή το Διαδίκτυο για τη σύνδεση των κλήσεων
<