Τι είναι το RTCP - Real Time Transport Protocol;
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Τι είναι το RTCP – Real Time Transport Protocol;

RTCP σημαίνει Real Time Transport Protocol (Πρωτόκολλο ελέγχου μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο) και ορίζεται στο RFC 3550. Το RTCP λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία με το πρωτόκολλο RTP. Το RTP πραγματοποιεί την παράδοση των πραγματικών δεδομένων, ενώ το RTCP χρησιμοποιείται για την αποστολή πακέτων ελέγχου στους συμμετέχοντες μιας κλήσης. Η πρωτεύουσα λειτουργία είναι η παροχή ανάδρασης σχετικά με τη ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει το RTP.

Σύνδεσμοι:
RFC 3550
Τι είναι το RTP;

<