Τι είναι το SDP - Session Description Protocol;
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Τι είναι το SDP – Session Description Protocol;

SDP, συντομογραφία για το Session Description Protocol (Πρωτόκολλο περιγραφής συνόδου). Είναι ένα μορφότυπο για να περιγράψουμε τις παραμέτρους εκκίνησης των μέσων ροής. Δημοσιεύτηκε από την IETF ως RFC 4566. Τα μέσα ροής είναι περιεχόμενο που βλέπετε ή ακούτε ενόσω παραδίδεται.

Σύνδεσμοι:
RFC 4566
Τι είναι το SIP;

<