Τι είναι οι μέθοδοι / αιτήσεις και αποκρίσεις SIP;
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Τι είναι οι μέθοδοι / αιτήσεις και αποκρίσεις SIP;

SIP-Methods

Το SIP χρησιμοποιεί μεθόδους / αιτήσεις και αντίστοιχες αποκρίσεις για να πραγματοποιήσει μια τηλεφωνική σύνοδο.

Αιτήσεις SIP:

Υπάρχουν έξι βασικοί τύποι αιτήσεων / μεθόδων:

INVITE = Πραγματοποιεί μία σύνοδο
ACK = Επιβεβαιώνει μία αίτηση INVITE (πρόσκλησης)
BYE = Τερματίζει μία σύνοδο
CANCEL = Ακυρώνει την πραγματοποίηση μίας συνόδου
REGISTER = Διαβιβάζει τη θέση του χρήστη (όνομα κεντρικού υπολογιστή, IP)
OPTIONS = Διαβιβάζει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες των τηλεφώνων SIP που συμμετέχουν στην κλήση

Αποκρίσεις SIP:

Οι αιτήσεις SIP απαντιούνται με αποκρίσεις SIP, που ανήκουν σε 6 κατηγορίες:

1xx = πληροφοριακές αποκρίσεις, όπως η 180 που σημαίνει κουδούνισμα
2xx = αποκρίσεις επιτυχίας
3xx = αποκρίσεις επανακατεύθυνσης
4xx = αποτυχίες αίτησης
5xx = σφάλματα διακομιστή
6xx = καθολικές αποτυχίες

Επισημαίνουμε την ομοιότητα με το HTTP – η ομορφιά του SIP έγκειται στη σαφήνεια και την απλότητά του

<