Τι είναι το SIP - Session Initiation Protocol;
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Τι είναι το SIP – Session Initiation Protocol;

Το SIP, συντομογραφία του Session Initiation Protocol (Πρωτόκολλο εκκίνησης συνόδου), είναι ένα πρωτόκολλο σηματοδοσίας τηλεφωνίας IP που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση, την τροποποίηση και τον τερματισμό τηλεφωνικών κλήσεων VOIP. Το SIP δημιουργήθηκε από τον οργανισμό IETF και δημοσιεύτηκε ως RFC 3261

Το SIP περιγράφει την επικοινωνία που χρειάζεται για την πραγματοποίηση μιας τηλεφωνικής κλήσης. Οι λεπτομέρειες, στη συνέχεια, περιγράφονται περαιτέρω στο πρωτόκολλο SDP protocol.

Το SIP έχει κάνει πάταγο στον κόσμο του VOIP. Το πρωτόκολλο μοιάζει με το HTTP, βασίζεται σε κείμενο και είναι πολύ ανοιχτό και ευέλικτο. Ως εκ τούτου, έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό το πρότυπο H323.

Σύνδεσμοι:
RFC 3261
Τι είναι το SDP;
Τι είναι το H323;

<