Τι είναι ο διακομιστής STUN;
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Τι είναι ο διακομιστής STUN;

Ο διακομιστής STUN (Simple Traversal of User Datagram Protocol [UDP] Through Network Address Translators [NATs], Απλή μεταβίβαση πρωτοκόλλου δεδομενογράμματος χρήστη (UDP) μέσω μεταφραστών διευθύνσεων δικτύου (NAT)) επιτρέπει σε πελάτες NAT (π.χ. υπολογιστές με τείχος προστασίας) να διευθετούν τηλεφωνικές κλήσεις προς κάποιον πάροχο VOIP που φιλοξενείται έξω από το τοπικό δίκτυο.

stun

Ο διακομιστής STUN επιτρέπει στους πελάτες να εντοπίζουν τη δημόσια διεύθυνσή τους, τον τύπο NAT που βρίσκεται μπροστά τους και τη θύρα της πλευράς του διαδικτύου που συνδέεται μέσω του NAT με μια συγκεκριμένη τοπική θύρα. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να διευθετηθεί η επικοινωνία UPD μεταξύ του πελάτη και του παρόχου VOIP και έτσι να πραγματοποιηθεί κλήση. Το πρωτόκολλο STUN ορίζεται στο RFC 3489.

Η επικοινωνία με το διακομιστή STUN γίνεται στη UDP θύρα 3478. Ωστόσο, ο διακομιστής θα υποδείξει στους πελάτες να πραγματοποιήσουν δοκιμές και στον εναλλακτικό αριθμό IP και θύρας (οι διακομιστές STUN έχουν δύο διευθύνσεις IP). Το RFC δηλώνει ότι αυτή η θύρα και η διεύθυνση IP είναι αυθαίρετες.

<