Τι είναι οι ενοποιημένες επικοινωνίες (Unified Communications);
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Τι είναι οι ενοποιημένες επικοινωνίες (Unified Communications);

Ο όρος «ενοποιημένες επικοινωνίες» (unified communications) σημαίνει τη διαδικασία με την οποία ενσωματώνονται όλες οι μέθοδοι επικοινωνίας, οι συσκευές επικοινωνίας και τα μέσα, επιτρέποντας στους χρήστες να έρχονται σε επαφή με οποιονδήποτε, όπου κι αν βρίσκονται και σε πραγματικό χρόνο.

Αντικειμενικός σκοπός των ενοποιημένων επικοινωνιών είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών μιας επιχείρησης και η τόνωση της ανθρώπινης επικοινωνίας με απλοποίηση των διεργασιών.

Τα Τηλεφωνικά Κέντρα 3CX για Windows είναι ένα επαναστατικό IP PBX που δίνει τεχνολογία ενοποιημένων επικοινωνιών με τη συγχώνευση δικτύων φωνής και δεδομένων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να απλοποιήσουν την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και να διασφαλίσουν την ευχρηστία.

<