Τι είναι ένα τηλέφωνο VoIP;
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Τι είναι το τηλέφωνο VoIP;

Ένα τηλέφωνο VoIP, γνωστό και ως τηλέφωνο SIP ή Softphone, χρησιμοποιεί τεχνολογία Voice Over IP (VoIP) για την πραγματοποίηση και τη μετάδοση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω ενός δικτύου IP, όπως του Internet. Η τεχνολογία VoIP μετατρέπει τον τυπικό ήχο τηλεφώνου σε ψηφιακή μορφή, η οποία μπορεί να μεταδοθεί μέσω του Internet. Επίσης, μετατρέπει τα εισερχόμενα ψηφιακά τηλεφωνικά σήματα που λαμβάνονται από το Internet σε τυπικό ήχο τηλεφώνου. Το τηλέφωνο VoIP μπορεί να είναι ένα απλό λογισμικό τηλεφώνου ή μια συσκευή υλισμικού που μοιάζει πολύ με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.

Μέσω ενός τηλεφώνου VoIP, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις χρησιμοποιώντας την τεχνολογία VoIP προς οποιοδήποτε softphone, κινητό ή σταθερό τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο VoIP μπορεί να είναι ένα απλό softphone που χρησιμοποιεί κατάλληλο λογισμικό ή μια συσκευή υλικού που μοιάζει με κοινό τηλέφωνο.

Δυνατότητες τηλεφώνων VoIP

Μερικές από τις κοινές δυνατότητες ενός τηλεφώνου VoIP είναι οι εξής: αναγνώριση κλήσης, κράτηση κλήσης, μεταφορά κλήσης, αναμονή κλήσης, πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο και διαμόρφωση πολλαπλών λογαριασμών. Επιπλέον, ορισμένα τηλέφωνα VoIP προσφέρουν τη δυνατότητα μετάδοσης βίντεο παράλληλα με τον ήχο κατά την κλήση.

Η 3CX δημιούργησε ένα εντελώς δωρεάν τηλέφωνο VoIP για χρήση με το 3CX Phone System.

Περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα για τους διάφορους τύπους τηλεφώνων VoIP.

<