Apakah faedah IP PBX?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Apakah faedah IP PBX?

 • Lebih mudah dipasang & dikonfigurasi berbanding sistem telefon proprietari :
 • Lebih mudah diurus kerana ia berasaskan antara muka konfigurasi berasaskan web:
 • Tidak memerlukan pendawaian berasingan
 • Membolehkan pengguna memplug telefon mereka di mana-mana di pejabat – pengguna hanya perlu membawa telefon, sambungkannya ke port ethernet terdekat dan mereka kekalkan nombor mereka yang sedia ada!
 • Membolehkan perayauan mudah -Panggilan boleh dialihkan ke mana-mana di dunia kerana ciri protokol SIP
 • Pengurangan kos secara signifikan dengan memanfaatkan Internet
 • Standard SIP menyingkirkan telefon proprietari, yang mahal
 • Boleh Diskala:
 • Pelapuran lebih baik
 • Gambaran keseluruhan status sistem dan panggilan yang lebih baik:
 • Lebih manfaat IP PBX
<