Apakah itu Komunikasi Seragam(unified communications)?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Apakah itu Komunikasi Seragam(unified communications)?

Komunikasi Seragam(unifed communications) ditakrifkan sebagai proses apabila semua kaedah komunikasi, peranti komunikasi dan media disepadukan, membolehkan pengguna berhubung dengan sesiapa sahaja, di mana sahaja mereka berada, dan dalam masa sebenar.

Objektif Komunikasi Seragam adalah untuk mengoptimumkan prosedur dan meningkatkan komunikasi manusia dengan memudahkan proses.

Sistem Telefon 3CX untuk Windows adalah IP PBX revolusi yang menggabungkan rangkaian suara dan data untuk menyampaikan teknologi komunikasi seragam, serta membolehkan perniagaan memudahkan penghantaran maklumat masa sebenar dan memastikan ia mudah diguna.

<