Hva er DID - Direct Inward Dialing?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Hva er DID – Direct Inward Dialing?

DID – ”Direct Inward Dialing” (også kalt DDI i Europa), er en tjeneste som tilbys av teleoperatører for bruk med kundenes sentralbordsystem, hvorved teleselskapet tildeler et antall nummer tilknyttet en eller flere telefonlinjer.

Hensikten med DID er å gjøre det mulig for en organisasjon å gi hver ansatt et personlig nummer uten behov for separate telefonlinjer. Slik kan telefontrafikk deles opp og administreres på en enklere måte.

DID forutsetter at en leier en ISDN-linje eller digitallinje og ber teleselskapet om å tilordne flere nummer. Du trenger også å ha DID-klart utstyr i lokalene som takler BRI, E1 eller T1- kort eller gateway-er.

<