Hva er FOIP - ”Fax over IP”?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Hva er FOIP – ”Fax over IP”?

FAX-over-T38

FOIP står for ”Fax over IP” og referer til prosessen med å sende og motta fakser via et VOIP-nettverk. For å benytte faks over IP via T38 trengs en gateway som støtter T38, en faksmaskin, samt et fakskort eller faksprogramvare som støtter T38.

Moderne multifunksjonsfaksmaskiner støtter T38.

Faksserverprogramvare som kan T38-språket kan sende og motta fakser direkte via VOIP-gateway-en og trenger derfor ingen ekstra faksmaskin. De fleste av dagens faksservere trenger lisensierte EICON SoftIP eller Cantata FOIP-drivere for å sende og motta fakser uten faksmaskiner.

Lenker:
Hva er T38?
Hvordan fungerer faks i VOIP miljøer?

<