Hva er H323?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Hva er H323?

H323 er et sett med standarder fra ITU-T, som definerer et sett med protokoller for å sette opp lyd- og bildekommunikasjon over et datanettverk.

H323 er en relativt gammel standard og blir for tiden avløst av SIP – Session Initiation Protocol. En av fordelene med SIP er at den er mye mindre komplisert og ligner på HTTP/SMTP-protokollene.

Dette er årsaken til de fleste av dagens VOIP-systemer følger SIP-standarden. Eldre VOIP-systemer følger fortsatt H323.

Lenker:
ITU-T nettside
Hva er SIP?

<