Hva er RTCP - Real Time Transport Protocol?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Hva er RTCP – Real Time Transport Protocol?

RTCP står for Real Time Transport Protocol og er definert i RFC 3550. RTCP fungerer hånd i hånd med RTP.

RTP-RTCP-diag

RTP utfører den faktiske leveringen av data, mens RTCP brukes til å kontrollere pakkene til deltakerne i en telefonsamtale. Den primære funksjonen til RTP er å gi tilbakemelding om kvaliteten på tjenesten.

Lenker:
RFC 3550
Hva er RTP?

<