Hva er en STUN-server?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Hva er en STUN-server?

STUN står for ”Simple Traversal of User Datagram Protocol [UDP] Through Network Address Translators [NATs]”. STUN er en protoll som gjør det mulig for NAT-klienter (for eksempel datamaskiner bak en brannmur) å opprette telefonsamtaler mot en VOIP-leverandør utenfor lokalnettverket.stun

En STUN-server tillater klienter å finne ut av sin offentlige adresse, hvilken type NAT de sitter bak og hvilken internettport på NAT-et som tilhører lokalporten. Denne informasjonen benyttes til å sette opp UDP-kommunikasjon mellom klienten og VOIP-tilbyderen og etablere en samtale. STUN-protokollen er definert i RFC 3489.

En STUN-server blir kontaktet på UDP port 3478, imidlertid vil serveren gi hint til klienter om å utføre tester på alternative IP- og portnummer i tillegg (STUN servere har to IP-adresser). RFC slår fast at denne porten og IP-adressen er skjønnsmessig.

<