Hva er T38?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Hva er T38?

FAX-over-T38

T38 er en protokoll som beskriver hvordan man kan sende faks over et datanettverk. T38 er nødvendig fordi fakser ikke kan sendes over datanettverket på samme måten som talekommunikasjon. Se Hvordan fungerer faks i VOIP miljøer? for mer informasjon om dette temaet.

T38 blir beskrevet i RFC 3362, og definerer hvordan innrettningen skal kommunisere med faks data. På bildet over har både gatewayen og faksmaskinen bak gatewayen støtte for T38. For G3 faksmaskinen på en analog linje, vil prosessen være speilvendt. En analog faksmaskin trenger ikke å støtte T38.

Linker:
Hvordan fungerer faks i et VOIP-miljø?
RFC3362

<