Upptäck fördelarna med en programvarubaserad IP VoIP telefonväxlar

Upptäck fördelarna med en programvarubaserad IP VoIP telefonväxlar

3CX telefonsystem är en mjukvarubaserad IP växel som ersätter en tillverkarspecifik hårdvaruväxel. 3CX IP VoIP telefonväxlar baseras på SIP-standarden,vilket gör den enklare att hantera och låter dig använda alla typer av SIP telefoner (mjukvara och hårdvara). Det finns många fördelar med en mjukvarubaserad IP växel:

Enklare att installera och hantera via ett web-baserat konfigurationsgränssnitt. homepage_ms2
Mycket billigare att köpa och expandera än en hårdvarubaserad växel.
Produktivitetsförbättring med närvaroindikering, datorstyrd samtals- och anknytningshantering.
Inga separata telefonsladdar. Telefonerna använder samma kabel som datorn,förenklad installation.
Skapar mobilitet genom att kunna tillåta personalen att arbeta hemifrån via en fjärranknytning.
Använd populära IP hårdvaru- och mjukvarutelefoner. Ingen låsning till specifika tillverkare.
Ta emot och ring samtal via det allmänna telefonnätet med VoIP-bryggor eller kort.
Spara samtalspengar genom att använda SIP trunkar, VoIP leverantörer eller Skype Connect!

Titta i broschyren eller hämta gratisutgåvan nu och slipp din tillverkarspecifika PBX!