Upptäck fördelarna med en programvarubaserad IP VoIP telefonväxlar

3CX telefonsystem är en mjukvarubaserad IP växel som ersätter en tillverkarspecifik hårdvaruväxel. 3CX IP VoIP telefonväxlar baseras på SIP-standarden,vilket gör den enklare att hantera och låter dig använda alla typer av SIP telefoner (mjukvara och hårdvara). Det finns många fördelar med en mjukvarubaserad IP växel:

  • Enklare att installera och hantera via ett web-baserat konfigurationsgränssnitt.
  • Mycket billigare att köpa och expandera än en hårdvarubaserad växel.
  • Produktivitetsförbättring med närvaroindikering, datorstyrd samtals- och anknytningshantering.
  • Inga separata telefonsladdar. Telefonerna använder samma kabel som datorn,förenklad installation.
  • Skapar mobilitet genom att kunna tillåta personalen att arbeta hemifrån via en fjärranknytning.
  • Använd populära IP hårdvaru- och mjukvarutelefoner. Ingen låsning till specifika tillverkare.
  • Ta emot och ring samtal via det allmänna telefonnätet med VoIP-bryggor eller kort.
  • Spara samtalspengar genom att använda SIP trunkar, VoIP leverantörer eller Skype Connect!

Titta i broschyren eller hämta gratisutgåvan nu och slipp din tillverkarspecifika PBX!