Vad är H323?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Vad är H323?

H323 är en uppsättning standarder från ITU-T, som definierar en uppsättning protokoll för att leverera audio- och videokommunikation över ett datornätverk.

H323 är ett relativt gammalt protokoll och håller nu på att ersättas av SIP – Session Initiation Protocol. En av fördelarna med SIP är att det är mycket mindre komplext och liknar HTTP / SMTP protokollen.
Därför följer den mesta VOIP-utrustning som är tillgänglig idag SIP standarden. Äldre VOIP-utrustning följer H 323.

Länkar:
ITU-T webbsite
Vad är SIP?

<