Hur fungerar webbkonferenser?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Hur fungerar webbkonferenser?

Webbkonferenser är en webbtjänst som kan användas för att anordna möten, konferenser, presentationer och kurser i realtid via nätet, i synnerhet via TCP/IP-anslutningar.   Det går att ansluta sig till konferensen antingen via telefon eller med datorns högtalare och mikrofon via en VoIP anslutning. Webbkonferenser kan vanligtvis användas till realtidskommunikation mellan två punkter, liksom flervägskommunikation från en avsändare till flera mottagare på olika platser. Beroende på vilken tjänst som används går det att antingen hämta och installera en (extra) programvara eller bara öppna en webbaserad tillämpning som körs i deltagarens webbläsare. Den senaste webbkonferenstekniken med öppen källkod är Googles WebRTC.

<