IP PBX: Hur ett IP-PBX/VOIP-telefonsystem fungerar
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

IP PBX: Hur ett IP-PBX/VOIP-telefonsystem fungerar

Ett VOIP-telefonsystem/IP PBX-system består av en eller flera SIP-telefoner/VOIP-telefoner, en IP-PBX-server och en VOIP-Gateway som tillval. IP-PBX liknar en proxyserver: SIP-klienter, antingen program- eller maskinvarubaserade telefoner, registrerar sig på IP-PBX-servern, och när de vill ringa ett samtal ber de IP växeln att upprätta kontakten. IP-växeln har en adressbok över alla telefoner/användare och deras motsvarande SIP-adress och kan sålunda koppla ett internt samtal eller dirigera ett externt samtal, antingen via en VOIP-gateway eller en VOIP-tjänsteleverantör.

pbxHur en IP-växel integreras i nätverket och hur den använder PSTN eller Internet för att koppla samtal
<