Vad är RTCP - Real Time Transport Protocol?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Vad är RTCP – Real Time Transport Protocol?

RTCP står för Real Time Transport Protocol (Realtids-transportprotokoll) och definieras i RFC 3550. RTCP arbetar hand i hand med RTP.

RTP-RTCP-diag

RTP hanterar leveransen av den faktiska datan, och RTCP används för att sända kontrollpaket till deltagarna i ett samtal. Den huvudsakliga funktionen är att leverera feedback om kvaliteten på tjänsten som levereras med RTP.

Länkar:
RFC 3550
Vad är RTP?

<