Vad är RTP - Real Time Transport Protocol?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Vad är RTP – Real Time Transport Protocol?

RTP – förkortning av Real Time Transport Protocol (realtids-transportprotokoll) definierar ett standard paket format för att leverera audio och video över internet. Det definieras i RFC 1889. Det utvecklades av the Audio Video Transport Working group och publicerades första gången 1996.

RTP-RTCP-diag

RTP och RTCP är tätt sammanlänkade – RTP levererar den faktiska datan och  RTCP används för feedback om tjänstens kvalitet.

Länkar:
RFC 1889
Vad är RTCP?

<