Exempel på SIP Samtalssession mellan 2 telefoner
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Exempel på SIP Samtalssession mellan 2 telefoner

SIP-call-between-two-phones
Ett SIP samtal mellan 2 telefoner etableras som följer:

  • Den uppringande telefonen sänder ut en invitation
  • Den uppringda telefonen sänder tillbaka ett informationssvar 100 – Försöker.
  • När den uppringda telefonen börjar ringa, sänds ett svar 180- Ringer tillbaka.
  • När uppringaren lyfter luren, sänder den uppringda telefonen ett svar 200 – OK
  • Den uppringande telefonen svarar med ACK – bekräftelse
  • Nu överförs själva konversationen som data genom RTP
  • När personen som ringer lägger på luren, sands en BYE förfrågan till den uppringande telefonen.
  • Den uppringande telefonen svarar med 200 – OK

Så enkelt är det! SIP protokollet är väldigt lättförståeligt och logiskt..

<