Vad är SIP Metoder / Förfrågningar och Svar?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Vad är SIP Metoder / Förfrågningar och Svar?

SIP använder Metoder / Förfrågningar och korresponderande Svar för att etablera en samtalssession.

SIP-Methods

SIP Förfrågningar:

Det finns sex grundläggande slags förfrågningar / metoder:

INVITE = Etablerar en session
ACK = Bekräftar en INVITE förfrågan
BYE = Avslutar en session
CANCEL = Avbryter etableringen av en session
REGISTER = Förmedlar användarens position (host-namn, IP)
OPTIONS = Förmedlar information om funktionaliteten hos uppringande och svarande SIP-telefoner

SIP svar:

SIP Förfrågningar svaras av SIP svar, det finns 6 klasser av dessa:

1xx = informerande svar, som till exempel 180, vilket betyder ringsignal
2xx = framgångs-svar
3xx = vidarekopplings-svar
4xx = Förfrågnings-misslyckande
5xx = serverfel
6xx = globala-misslyckande

Notera likheten med HTTP – SIPs skönhet ligger i dess klarhet och enkelhet

<