Vad är Unified Communications?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Vad är Unified Communications?

Unified Communications kan definieras som processen i vilken alla kommunikationsmedel, kommunikationsutrustningar och media integreras, vilket ger användarna möjlighet att kommunicera med varandra i realtid och oavsett var de är.

Unified-Communications
Målet med Unified Communications är att optimera företagsprocedurer och öka mänskliga kommunikationer genom att förenkla processerna.

3CX Phone System för Windows är en revolutionerande IP PBX som tillhandahåller förenad kommunikationsteknologi genom att slå samman röst- och datanätverk, vilket gör det möjligt för företag att förenkla överföring av information i realtid och garanterar enkel användning.

<