pixel500w-500x1
Gear up your PBX
Cut costs, Boost profits
pixel500w-500x1
Take control of your PBX
Virtualize with Hyper-V & VMWare
pixel500w-500x1
Slash your Phone Bill
Use SIP trunks, WebRTC & Softphones
pixel500w-500x1
Unified Communications
Presence, Chat, Voicemail, Fax 2 Email
 
pixel500w-500x1
Office Without Limits
Make calls anywhere using Android, iPhone, Mac & Windows
pixel500w-500x1
Web Conferencing
Clientless via WebRTC with 3CX WebMeeting

Tải xuống Hệ thống điện thoại 3CX V15!

Tải xuống Hệ thống điện thoại 3CX V15 và bắt đầu sử dụng một PBX bảo mật nhất và nhiều tính năng trên thị trường. Các tính năng mới bao gồm: bản điều khiển quản lý hoàn toàn mới và máy khách Windows, hội thảo web tích hợp cải tiến với các chủ đề và giao diện có thể gắn nhãn cùng nhiều tính năng khác.

Giải pháp Truyền thông hợp nhất của 3CX thay thế hoàn toàn hệ thống điện thoại truyền thống. Giải pháp này sử dụng các điện thoại phần cứng và phần mềm SIP, hỗ trợ nhà cung cấp VoIP / Trung kế SIP & đường dây điện thoại và mang lại nhiều lợi ích so với PBX truyền thống.

QUAN TRỌNG: Đối tác & Khách hàng đã có mã giấy phép thương mại/NFR phải sử dụng mã hiện có trong khi cài đặt. Bạn cũng có thể đánh giá bằng mã khác nhưng phải đảm bảo để lại tên miền con để nó sẽ được liên kết với mã bạn sẽ sử dụng Không liên kết tên miền con đến mã miễn phí (trừ khi bạn muốn sử dụng mã đó)

<