pixel500w-500x1
Gear up your PBX
Cut costs, Boost profits
pixel500w-500x1
Take control of your PBX
Virtualize with Hyper-V & VMWare
pixel500w-500x1
Slash your Phone Bill
Use SIP trunks, WebRTC & Softphones
pixel500w-500x1
Unified Communications
Presence, Chat, Voicemail, Fax 2 Email
 
pixel500w-500x1
Office Without Limits
Make calls anywhere using Android, iPhone, Mac & Windows
pixel500w-500x1
Web Conferencing
Clientless via WebRTC with 3CX WebMeeting

Tải xuống phiên bản PBX MIỄN PHÍ của 3CX!

Tải xuống phiên bản PBX MIỄN PHÍ v15 của 3CX và bắt đầu sử dụng một PBX bảo mật nhất và nhiều tính năng trên thị trường. Các tính năng mới bao gồm: bản điều khiển quản lý hoàn toàn mới và máy khách Windows, hội thảo web tích hợp cải tiến với các chủ đề và giao diện có thể gắn nhãn cùng nhiều tính năng khác.

Phiên bản PBX MIỄN PHÍ bao gồm:

  • Giấy phép guộc gọi 8 Sim
  • 5 người tham gia hội thảo miễn phí
  • 1 trung kế SIP

3CX là hệ thống VoIP IP PBX giành giải thưởng được bầu chọn bởi những khách hàng nổi tiếng trên toàn cầu. Nhập thông tin của bạn bên dưới và tải xuống phiên bản PBX miễn phí ngay!

QUAN TRỌNG: Đối tác & Khách hàng đã có mã giấy phép thương mại/NFR phải sử dụng mã hiện có trong khi cài đặt. Bạn cũng có thể đánh giá bằng mã khác nhưng phải đảm bảo để lại tên miền con để nó sẽ được liên kết với mã bạn sẽ sử dụng. Không liên kết tên miền con đến mã miễn phí (trừ khi bạn muốn sử dụng mã đó)

 

<