pixel500w-500x1
Take control of your PBX
Virtualize with Hyper-V & VMWare

Dễ dàng cài đặt và quản lý tổng đài nội bộ (PABX)

3CX khác biệt so với đối thủ cạnh tranh nhờ quy trình cài đặt và quản lý dễ dàng. Quá trình thiết lập chỉ mất vài phút và 3CX sẽ chạy trên máy Windows hiện có (không cần thiết phải là máy chuyên biệt) hoặc được ảo hóa trong Hyper-V hoặc VMware. Với bàn điều khiển quản lý hoạt động trên nền tảng web, quá trình chuẩn bị điện thoại IP, cổng, đường dây trung kế thoại chạy giao thức SIP và softphone chỉ mất vài phút.

Cắm và Chạy Cấu hình của Điện thoại, Cổng vào và SIP Trunk

Cắm Cổng vào hoặc Điện thoại IP vào mạng của bạn và 3CX sẽ tự động cấu hình chúng, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian cấu hình và không mất thời gian tìm hiểu. Kết nối SIP trunk trong vòng vài phút với các mẫu cấu hình cài sẵn cho hầu hết các nhà cung cấp SIP trunk phổ biến, bao gồm hỗ trợ hoàn chỉnh từ 3CX.

 • Mẫu cấu hình dành cho Điện thoại IP, SIP TrunkCổng vào được hỗ trợ
 • Không cần tìm hiểu các cài đặt Điện thoại IP / Cổng vào hoặc SIP Trunk phức tạp
 • Hỗ trợ và tương tác được đảm bảo từ 3CX cho giải pháp hoàn chỉnh
 • Mẫu được tích hợp sẵn giúp cấu hình dễ dàng Nhà cung cấp dịch vụ VoIP / SIP Trunk
PABX
PABX

Quản lý Điện thoại IP Dễ dàng trên Toàn bộ hệ thống

Với VOIP 3CX, bạn có thể quản lý Điện thoại IP của mình từ trong Bảng Điều khiển Quản lý 3CX. Triển khai các phần mềm điều khiển mới trên nhiều điện thoại bằng vài cú bấm chuột. Đảm bảo tương thích với Các điện thoại IP được hỗ trợ giúp bạn an tâm trong lúc cập nhật các điện thoại của mình. Máy khách 3CX dành cho điện thoại thông minh có thể dễ dàng được triển khai từ xa qua email, trong khi cập nhật phần mềm tự động, không cần gọi điện đến bộ phận hỗ trợ.

 • Nâng cấp các phần mềm điều khiển Điện thoại IP từ Bảng điều khiển quản lý 3CX
 • Mỗi phần mềm điều khiển Điện thoại IP mới đều được kiểm tra bởi 3CX để tránh các vấn đề về tương thích
 • Cung cấp lại, khởi động lại các điện thoại IP từ xa
 • Cấu hình các tùy chọn điện thoại IP nâng cao từ bảng điều khiển

Ảo hóa hoặc Cài đặt trên Máy chủ Hiện có

Thực tế sức mạnh của 3CX hoàn toàn dựa trên phần mềm. Tận dụng máy chủ hiện có của bạn và vận dụng tối đa ưu điểm về tính năng và độ tin cậy của chúng mà không phải thêm một “thiết bị” khó quản lý nào khác vào phòng máy chủ. Nhận sao lưu và dự phòng dễ dàng để khởi động với Hyper V hoặc Vmware!

 • Hoàn toàn dựa trên phần mềm
 • Tận dụng các máy chủ hiện có
 • Không cần bổ sung thêm thiết bị ‘hộp đen’ nào khác vào phòng máy chủ của bạn
 • Sao lưu và dự phòng dễ dàng để khởi động với Hyper V hoặc Vmware
pabx, pbx,
Felipe Garcia, Giám đốc bộ phận hạ tầng và dịch vụ khu vực châu Mỹ của Wilson Sporting Goods:
Wilson 3CX có tư duy đi trước thời đại và đã phát triển PBX hoạt động dựa trên phần mềm mạnh mẽ có chú ý đến ứng dụng hypervisor. Các giải pháp truyền thông của 3CX rất phù hợp với các tổ chức với mọi quy mô.
<