Vad är PBX Telefonsystem?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Vad är PBX Telefonsystem?

PBX står för Private Branch Exchange (privat telefonväxel), som är ett privat telefonnätverk inom ett företag. Användarna av PBX telefonsystem delar på ett antal utgående linjer för att ringa utgående telefonsamtal.

pbx
En PBX förbinder ett företags interna telefoner och ansluter dem också till det allmänna kretskopplade telenätet (PSTN). En av de senaste tendenserna i PBX telefonsystemutvecklingen är VoIP PBX, också känd som IP PBX, vilken använder Internetprotokoll för att överföra samtal.

Nu för tiden finns det fyra olika PBX telefonsystemalternativ:

  • PBX
  • Hosted/Virtuell PBX
  • IP PBX
  • Hosted/Virtuell IP PBX

IP PBX är en mjukvaruprogrambaserad PBX telefonsystemlösning som hjälper till att utföra vissa uppgifter och leverera tjänster som kan vara svåra och dyra att genomföra när man använder en traditionell äganderättsskyddad PBX.

3CX Telefonsystem för Windows är ett bra exempel på ett IP PBX telefonsystem.

<