TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Vilka är fördelarna med ett IP PBX/VOIP-telefonsystem?

Mycket lättare att installera och konfigurera än ett proprietärt telefonsystem:

Ett program på en dator kan dra nytta av datorns processkraft och Windows användargränssnitt och funktioner. Alla som förstår sig på datorer och Windows kan installera och konfigurera telefonväxeln. Ett proprietärt telefonsystem kräver ofta en installatör som är utbildad i just det systemet!

Lättare att sköta tack vare webbaserat konfigurationsgränssnitt:

Ett IP telefonväxel har ett webbaserat konfigurationsgränssnitt, som gör att du lätt kan underhålla och finjustera telefonsystemet. Proprietära telefonsystem har ofta problem med att använda gränssnitt, som ofta är utformade så att endast de personer som installerade telefonsystemrt kan använda det på ett effektivt sätt.

Minskade samtalskostnader:

Du kan göra stora besparingar genom att använda en VOIP-tjänsteleverantör för långdistanssamtal eller internationella samtal. Det är lätt att koppla ihop telefonsystem på olika kontor/avdelningar och ringa gratis samtal.

Ingen separat telefonledning behövs – använd datornätverket:

Med ett VOIP-telefonsystem kan du koppla hårdvarutelefoner direkt till en vanlig nätverksport (som den kan dela med en angränsande dator). Programvarutelefoner kan installeras direkt på datorn. Det innebär att du inte behöver installera och underhålla separata ledningar för telefonsystemet, vilket ger dig mycket större flexibilitet att lägga till användare/anknytningar. Om du flyttar till ett kontor och ännu inte har installerat entelefonledning, kan du göra stora besparingar genom att endast installera ett datornätverk.

Ingen upplåsning av säljare:

Använd standardtelefoner: VOIP-telefonsystem är en öppen standard – alla moderna VOIP-telefonesystem använder SIP-protokoll. Detta innebär att du kan använda nästan vilken SIP VOIP-telefon  eller VOIP-gateway som helst. Proprietära telefonsystem kräver ofta avancerade funktioner och proprietära förlängningsmoduler för tillägg av funktioner.

Skalbart:

Proprietära system växer man lätt ifrån: Att lägga till fler telefonlinjer och anknytningsnummer kräver ofta dyra uppdateringar av maskinvaran. I vissa fall krävs helt nya telefonsystem. Så är inte fallet med VOIP-telefonsystem: en vanlig dator kan lätt hantera ett stort antal telefonlinjer och anknytningsnummer – det är bara att lägga till flera telefoner till nätverket om ni behöver expandera!

Bättre kundservice och produktivitet:

Eftersom samtalen är datorbaserade, är det mycket lättare för utvecklare att integrera dem i företagsprogram. Ett inkommande samtal kan till exempel automatiskt visa uppringarens kundregister, vilket förbättrar kundservice och minskar kostnader genom att tiden som används för varje samtal blir kortare. Utgående samtal kan göras direkt från Outlook – användaren behöver inte knappa in telefonnumret.

Programbaserade telefoner är lättare att använda:

Det är ofta svårt att använda avancerade funktioner , till exempel konferenssamtal på proprietära telefoner. Så är inte fallet med mjukvarubaserade SIP-telefoner – alla funktioner uträttas lätt från det grafiska användargränssnittet i Windows.

Fler funktioner är inkluderade som standard:

Eftersom VOIP-telefonsystem är programbaserade är det lättare för utvecklaren att ta fram, lägga till och förbättra funktioner. Därför har de flesta VOIP-telefonsystem ett stort antal funktioner, bland annat automatisk telefonist, röstbrevlåda, telefonköer och mycket mer. Dessa funktioner är ofta mycket dyra i proprietära system

Bättre kontroll tack vare bättre rapportering:

Proprietära system kräver ofta dyra “system”-telefoner för att uppfatta vad som händer i telefonsystemet. T.o.m. då är statusinformationen ofta kryptisk. Med VOIP-system kan du bestämma vilka användare som kan se telefonsystemets status via en webbläsare.

Bättre översikt över aktuell systemstatus och samtal:

Proprietära system kräver ofta dyra “system”-telefoner för att uppfatta vad som händer i telefonsystemet. T.o.m. då är statusinformationen ofta kryptisk. Med VOIP-system kan du bestämma vilka användare som kan se telefonsystemets status via en webbläsare.

Användare kan koppla in sin telefon varsomhelst på kontoret:

Användaren tar helt enkelt sin telefon, kopplar in den i närmsta uttag och behåller sitt nummer!

Möjliggör enkel roaming för användare:

Samtal kan bli omdirigerade var som helst i världen tack vare SIP-protokollets.

Mer information om IP PBX-systeVOIP/SIP-Telefoner och VOIP-gateways

Get 3CX Free today

Download On-Premise or Try in the Cloud