Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Gear up your PBX
On premise or in the cloud - cut costs!
Take control of your PBX
Self host in cloud or Virtualize
Slash your Phone Bill
Use SIP trunks, WebRTC & Softphones
Unified Communications
Presence, Chat, Voicemail, Fax 2 Email
 
Office Without Limits
Make calls anywhere using Android, iPhone, Mac & Windows
Web Conferencing
Clientless via WebRTC with 3CX WebMeeting

Tải xuống phiên bản PBX MIỄN PHÍ của 3CX!

PBX miễn phí dành cho bạn. Theo cách riêng của bạn
Dùng thử 3CX miễn phí trên Windows và Linux hoặc lưu trữ trên Google Cloud
Tải xuống phiên bản PBX miễn phí của 3CX và bắt đầu sử dụng hệ thống PBX bảo mật và nhiều tính năng nhất trên thị trường. Mã giấy phép PBX miễn phí bao gồm 8 cuộc gọi đồng thời, 5 người tham gia hội thảo web miễn phí, 1 trung kế SIP và đầy đủ tính năng Truyền thông hợp nhất.
Triển khai tại chỗ trên Windows hoặc Linux
Lưu trữ trên Google Cloud hoặc Linux VPS bất kỳ – NHƯNG VẪN duy trì Kiểm soát
Không cần quản trị
Hệ thống PBX bảo mật nhất trên thị trường
Tích hợp tính năng truyền thông hợp nhất nâng cao: Trạng thái hiện diện, hội thảo video, chat
Một khi bạn đã dùng thử Phiên bản PBX miễn phí, bạn có thể dễ dàng nâng cấp lên phiên bản thương mại và bắt đầu tận hưởng thêm nhiều tính năng và lợi ích.
Lưu ý: Vui lòng đảm bảo nhập chính xác mọi thông tin của bạn: Mã giấy phép VoIP IP PBX miễn phí sẽ được gửi đến địa chỉ email này và thông tin của bạn sẽ được xác minh để nhận một năm bảo trì miễn phí.
<