Có những bộ CODEC nào?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Codec làm nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số để truyền trên mạng dữ liệu.

Codec làm nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số để truyền trên mạng dữ liệu. Ngày nay, những bộ Codec sau đây hiện đang được sử dụng

 • GSM – 13 Kbps (toàn phần), cỡ khung 20ms
 • iLBC – 15Kbps, cỡ khung 20ms: 13.3 Kbps, cỡ khung 30ms
 • ITU G.711 – 64 Kbps, dựa vào mẫu. Còn gọi là alaw/ulaw
 • ITU G.722 – 48/56/64 Kbps
 • ITU G.723.1 – 5.3/6.3 Kbps, cỡ khung 30ms
 • ITU G.726 – 16/24/32/40 Kbps
 • ITU G.728 – 16 Kbps
 • ITU G.729 – 8 Kbps, cỡ khung 10ms
 • Speex – 2.15 tới 44.2 Kbps
 • LPC10 – 2.5 Kbps
 • DoD CELP – 4.8 Kbps

Liên kết:
Liên kết đến các codec và mã nguồn

<