Ví dụ về phiên gọi SIP giữa 2 điện thoại
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Ví dụ về phiên gọi SIP giữa 2 điện thoại

SIP-call-between-two-phones

 

 

Một phiên gọi SIP giữa 2 điện thoại được thiết lập như sau:

  • Máy gọi gửi một tín hiệu mời
  • Máy được gọi gửi trả một thông tin hồi đáp 100 – Thử.
  • Khi máy được gọi bắt đầu đổ chuông, một tín hiệu hồi đáp 180 – Đổ chuông – được gửi trả
  • Khi bên gọi nhấc máy, máy được gọi gửi một tín hiệu hồi đáp 200 – OK
  • Máy gọi hồi đáp với ACK – tiếp nhận
  • Lúc này cuộc gọi đích thực được truyền dưới dạng dữ liệu thông qua RTP
  • Khi người gọi dập máy, một yêu cầu BYE được gửi đến cho máy gọi
  • Máy gọi phản hồi với tín hiệu 200 – OK.

Tất cả chỉ đơn giản như vậy! Giao thức SIP dễ hiểu và lô-gíc.

<