Các Phương thức SIP là gì / Yêu cầu và Phản hồi?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Các Phương thức SIP là gì / Yêu cầu và Phản hồi?

Per stabilire una sessione di chiamata, SIP adopera Metodi o Richieste e relative Risposte.

SIP-Methods

 

 

 

 

 

Yêu cầu SIP:

Có sáu loại yêu cầu / phương thức cơ bản:

INVITE = Thiết lập phiên
ACK = Xác nhận yêu cầu INVITE
BYE = Kết thúc phiên
CANCEL = Hủy bỏ việc thiết lập phiên
REGISTER = Trao đổi thông tin địa điểm người dùng (tên máy, IP)
OPTIONS = Trao đổi các thông tin về khả năng của các điện thoại SIP gọi và nghe trong phiên

Phản hồi SIP:

Các Yêu cầu SIP được trả lời bằng các Phản hồi SIP. Có 6 loại Phản hồi SIP:

1xx = phản hồi thông tin, ví dụ 180, có nghĩa là đang đổ chuông
2xx = phản hồi thành công
3xx = phản hồi chuyển hướng
4xx = yêu cầu bị thất bại
5xx = lỗi máy chủ
6xx = thất bại toàn cục

Lưu ý sự giống với HTTP – cái đẹp của SIP chính là sự trong sáng và đơn giản của nó

<