TDM PBX là gì? - 3CX
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

TDM PBX là gì?

TDM (Bộ ghép kênh phân thời) PBX là một trong những loại cơ sở hạ tầng thoại phổ biến nhất vì đây là giải pháp  gần như dài nhất. TDM PBX bao gồm quyền sở hữu cùng các hệ thống độc lập vì giải pháp này được thiết kế trước khi phát minh công nghệ máy chủ tạm thời.

Giải pháp này bao gồm một tủ với nhiều bo mạch khác nhau có thể thực hiện các chức năng nhất định, ví dụ bo mạch chức năng liên lạc hoặc bo mạch mở rộng tương tự, TDM PBX đang ở giai đoạn cuối vòng đời. Bo mạch TDM PBX chỉ tương thích với các hệ thống từ cùng một nhà cung cấp vì kiến trúc tổng thể đang chặn người dùng sử dụng cùng một nhà cung cấp cho mọi ứng dụng.

TDM PBX yêu cầu nhân viên chuyên môn có thể quản lý cũng như tiến hành bảo dưỡng toàn diện. Giải pháp này hầu như được các công ty vừa mới cập nhật hệ thống cáp mạng của mình sử dụng.

Sự khác biệt chính giữa TDM PBX và IP PBX đó là IP PBX sử dụng Giao thức Internet để định tuyến cuộc gọi trong khi TDM PBX sử dụng thiết bị chuyển mạch thực. Ngoài ra, IP PBX có thể mở rộng, không cung cấp tính năng chặn nhà cung cấp đồng thời có thể giảm đáng kể chi phí viễn thông.

<