VP8 là gì
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

VP8 là gì?

VP8 (Định dạng Nén Video hoặc Thông số Nén Video) là một thông số dùng cho việc mã hóa và giải mã video độ phân giải cao ở dạng một tệp hoặc một chuỗi ký tự để phát hình. Bộ giải mã VP8– trái ngược với bộ giải mã h.264 – miễn phí do Google đã phát hành toàn bộ bằng sáng chế VP8 mà hãng sở hữu dưới dạng tiền bản quyền- giấy phép công cộng miễn phí.

<