Hva er DID - Direct Inward Dialing?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Hva er DID – Direct Inward Dialing?

DID – ”Direct Inward Dialing” (også kalt DDI i Europa), er en tjeneste som tilbys av teleoperatører for bruk med kundenes sentralbordsystem, hvorved teleselskapet tildeler et antall nummer tilknyttet en eller flere telefonlinjer.

Hensikten med DID er å gjøre det mulig for en organisasjon å gi hver ansatt et personlig nummer uten behov for separate telefonlinjer. Slik kan telefontrafikk deles opp og administreres på en enklere måte.

DID forutsetter at en leier en ISDN-linje eller digitallinje og ber teleselskapet om å tilordne flere nummer. Du trenger også å ha DID-klart utstyr i lokalene som takler BRI, E1 eller T1- kort eller gateway-er.

<