Hva er H323?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Hva er H323?

H323 er et sett med standarder fra ITU-T, som definerer et sett med protokoller for å sette opp lyd- og bildekommunikasjon over et datanettverk.

H323 er en relativt gammel standard og blir for tiden avløst av SIP – Session Initiation Protocol. En av fordelene med SIP er at den er mye mindre komplisert og ligner på HTTP/SMTP-protokollene.

Dette er årsaken til de fleste av dagens VOIP-systemer følger SIP-standarden. Eldre VOIP-systemer følger fortsatt H323.

Lenker:
ITU-T nettside
Hva er SIP?

<