TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Hva er SIP-metoder (forespørsler og svar)?

SIP benytter seg av metoder (eng. ”methods”) for forespørsler og svar i prosessen med å sette opp en samtale.

SIP-Methods

SIP-forespørsler:

Det finnes seks grunnleggende metodetyper for forespørsler (eng. ”requests”):

INVITE = Etablerer en sesjon
ACK = Bekrefter INVITE-forespørselen
BYE = Avslutter en sesjon
CANCEL = Avbryter etableringen av en sesjon
REGISTER = Formidler informasjon om brukerens nåværende lokasjon, med Host Name og IP
OPTIONS = Formidler informasjon om egenskapene SIP-telefonene til oppringer og mottaker.

SIP-svar:

SIP-forespørsler besvares med SIP-svarmeldinger, som er inndelt i seks klasser:

1xx = informerende svar, slik som for eksempel ”180”, som betyr ringing
2xx = vellykkede svar
3xx = omdirigeringssvar
4xx = mislykkede forespørsler
5xx = serverfeil
6xx = globale feil

Legg merke til likhetene med HTTP – det flotte med SIP er hvor enkelt og klart alt er

Get 3CX Free today

Download On-Premise or Try in the Cloud