Hva er en STUN-server?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Hva er en STUN-server?

STUN står for ”Simple Traversal of User Datagram Protocol [UDP] Through Network Address Translators [NATs]”. STUN er en protoll som gjør det mulig for NAT-klienter (for eksempel datamaskiner bak en brannmur) å opprette telefonsamtaler mot en VOIP-leverandør utenfor lokalnettverket.stun

En STUN-server tillater klienter å finne ut av sin offentlige adresse, hvilken type NAT de sitter bak og hvilken internettport på NAT-et som tilhører lokalporten. Denne informasjonen benyttes til å sette opp UDP-kommunikasjon mellom klienten og VOIP-tilbyderen og etablere en samtale. STUN-protokollen er definert i RFC 3489.

En STUN-server blir kontaktet på UDP port 3478, imidlertid vil serveren gi hint til klienter om å utføre tester på alternative IP- og portnummer i tillegg (STUN servere har to IP-adresser). RFC slår fast at denne porten og IP-adressen er skjønnsmessig.

<